Maailmanlopun odotukselta tuntuu jälleen, kun toukokuu kääntyi kesäkuuksi ja ihmisillä alkaa vähitellen ihan julmetunmoinen valmistautuminen kesälomiin. Tätä valmistautumisen riittiä seuratessa olen kuin odotushuoneessa, jossa yritän ymmärtää näiden muiden potilaiden oireiden syitä. Tietotyöläisten taajaan miehittämillä toimialoilla tuntuu heinäkuu olevan yleinen lomakuukausi ja kesäkuu vaikuttaa menevän lomalle valmistautumisessa. Mutta onko tässä touhussa nyt sitten järki mukana?

Maailmanloppu tulee

Tällaisen vaikutelman saa, kun katsoo tapaa miten tulevaan lomaan ollaan valmistautumassa. Kaikki pitää saada valmiiksi, mitään ei voi jättää lomien jälkeiseen aikaan, loman aikana voi tulla maailmanloppu. Ainakin vertauskuvallisesti. Tosiasiallisesti lähes kaikki selviämme hengissä lomasta ja enemmistö vielä hyvin toimintakykyisinä.  Ymmärrän kyllä ja pidän ihan hyvänä asiana, että saatetaan keskeneräiset työt valmiiksi, siivotaan työpöydät ja työhuoneet, tehdään tarvittavat poissaoloilmoitukset, ohjeistetaan sijainen ja niin edelleen. Suurin ongelma monilla tuntuu olevan perspektiivin katkeaminen lomalle jäämisen päivään. Sen jälkeistä elämää ei ajatella. Ikään kuin tiedostamaton maailmanlopun odotus tekisi sen tarpeettomaksi.

Osaatko valmistautua lomaan

Pari päivää sitten Sovelton johtamisen johtavan konsultin Pasi Lehtiniemen kanssa aloimme tätä asiaa pohtimaan. Hetken kuluttua olimmekin jo videokameran edessä tekemässä Sovelto Backstage videota. Ohessa kolmen ja puolen minuutin ääneen pohdintaa lomalle jäämisen problematiikasta ja ohjeita miten välttää tarpeeton stressi.

Vältä turhaa stressiä, valmistele tulevaa

Sen lisäksi, että valmistelee asioita kuntoon lomalle lähtöä varten kannattaa myös valmistella loman jälkeisiä töitä, tehtäviä, tapaamisia ja toimintaa. Varmuus asioiden jatkumosta auttaa rentoutumaan paremmin loman aikana, kun on tietoisuus miten työt jatkuvat loman päätyttyä. Töihin tarttuminen on helpompaa, kun on suunnitelma miten jatketaan. Viimeiset lomapäivät voi käyttää vielä hyvään rentoutumiseen, kun ei tarvitse stressata epävarmuuden kanssa. Paljon peräänkuulutettu tuottavuus paranee samalla, kun ei tarvitse käyttää aikaa loman jälkeiseen työhön orientoitumiseen siinä laajuudessa kuin ehkä suunnittelemattomuuden myötä tulisi tapahtumaan.

Epäjatkuvuuskohta

Edustamallani koulutusalalla kesälomat tekevät asiakastyöskentelyssä kesäkuukausina tauon, joka alkaa ennen juhannusta ja jatkuu nykyään elokuun viimeisiin viikkoihin asti. Asioita ei saada edistettyä “koska lomat”. Niin niin, lomat. Toki on niitäkin asiakkaita, jotka ovat jo toukokuun alkupuolella sopineet elokuuhun toimintaa ja yhteistyö päästään aloittamaan heti, kun työntekijät ovat palanneet lomilta. Jotkut jopa suosivat koulutuksen pitämistä heti lomien päätyttyä, että koulutuksessa hankittuja taitoja päästään soveltamaan käytäntöön välittömästi syksyn töiden alkaessa.

Varmista toimintojen sujuva jatkuminen

Myyjä: varaa tapaamisia asiakkaiden kanssa heti lomien päättymisen jälkeen ja varmistu, että pääset jatkamaan kauppojen tekemistä tuttujen asiakkaiden kanssa. Varaa samalla myös tapaamisia heti lomien jälkeen uusien ja tulevien asiakkaiden kanssa.

Ostaja: varmistu siitä, että pääset jatkamaan ostamiesi tuotteiden ja palveluiden käyttöä mahdollisimman vähäisin keskeytyksin heti lomien jälkeen. Pyydä myös hyvissä ajoin myyjältä esittelyt niistä uusista tuotteista ja palveluista joita aiot mahdollisesti ostaa häneltä lomien jälkeen. Varmistu toimitusketjun keskeytyksettömästä jatkumisesta lomien jälkeen – pyydä tarjoukset ajoissa, jotta voit tehdä oikeaan aikaan ostopäätökset.

Vanha viisaus pätee näissäkin asioissa, hyvä suunnittelu takaa parhaan lopputuloksen. Niin lomalle lähdön kuin lomalta paluunkin osalta.